Advokatfullmektig Iren J. Richardsen
Advokatfullmektig
IREN J. RICHARDSEN
Master i Rettsvitenskap 

Fagfelt
Advokatfullmektig 2017 – dd.

Mob.tlf.: 920 29 199
richardsen@advokatnett.no

Arbeider med allmenn praksis, herunder  …………………………………………………………………………………..