Advokat Arve Opdahl
Advokat
ARVE OPDAHL
Cand. Jur. i 1976
Fagfelt
Strafferett og prosedyre
Mob.tlf.: 920 29 599
opdahl@advokatnett.no

Hovedområder: Strafferett og prosedyre.

Advokatbevilling fra 1977. Egen advokatpraksis fra sommeren 1980. Fast forsvarer for Trondheim tingrett og Frostating lagmannsrett. Møterett for Høyesterett fra 2004. Politifullmektig ved h.h.v. Romerike og Oslo politidistrikter i 1976-78. Stipendiat i Skottland våren 1978. Dommerfullmektig hos Sorenskriveren i Salten, Bodø, fra høsten 1978 til sommeren 1980.

Verv: Tidligere styreleder i Trondheim og Omegn Boligbyggelag (TOBB) og tidligere regionleder ved Spesialenheten for politisaker, Region Midt. Diverse styreverv i mindre bedrifter. Tidligere leder av Advokatforeningens Uhjelpsutvalg og medlem av Advokatforeningens Hovedstyre.