Advokat Ellen Ulriksen
Advokat
ELLEN ULRIKSEN
Cand. Jur. fra Universitetet i Tromsø i 1997
Fagfelt
Alminnelig praksis
Mob.tlf.: 938 23 877
ulriksen@advokatnett.no

Arbeider i stor grad med familierett, herunder råd, forhandlinger og prosedyre for retten i saker etter barneloven om fast bosted/delt omsorg, foreldreansvar og samvær.

Jeg har lang erfaring med planlegging knyttet til arv, arveoppgjør og dødsboskifter, samt økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd og skifte ved separasjon.

Arbeider også innenfor områdene arbeids- og erstatningsrett, i saker for arbeidstaker og skadelidte.

Videre har jeg bred erfaring i barnevernssaker som verserer utenfor eller i fylkesnemnda eller retten, samt som bistandsadvokat for barn, ungdommer og voksne.

Verv: Fast bistandsadvokat. Disiplinærutvalget for Møre og Romsdal og Trøndelag kretser. UDIs advokatordning.