Advokat Erik Vatne
Advokat
Erik Vatne
Master i Rettsvitenskap 
 
Mob.tlf.: 467 79 684
vatne@advokatnett.no

Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø med Arbeidsrett og Likestillings- og diskrimineringsrett som spesialfag. Masteroppgave innen strafferett med tittel ”Fengsel og rehabilitering”.

 

Jobber særlig med strafferett, utlendingsrett, barnevernsrett og barnefordeling. Fast forsvarer ved Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett. Bistår også på andre rettsområder.