Advokat Kaja K. Okstad
Advokat
KAJA K. OKSTAD
Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo høsten 2010, med kommunalrett som spesialfag.
Fagfelt
Advokatfullmektig 2011 – 2013.
Ansatt advokat 2014 – dd.
Mob.tlf.: 957 72 798
okstad@advokatnett.no

Arbeider med allmenn praksis, herunder familierett, trygde- og forvaltningsrett, velferdsrett/sosialrett, fast eiendom/bolig/kontrakt, strafferett og vergeoppdrag.

Jeg er utdannet sosionom fra 1995 og har lang arbeidserfaring fra offentlig forvaltning, herunder skole, NAV og barne- og familietjeneste.