Advokat Kolbjørn Lium
Advokat
KOLBJØRN LIUM
Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø høsten 2007, med forvaltnings- og arbeidsrett som spesialfag.
Fagfelt
Alminnelig praksis
Mob.tlf.: 916 72 021
lium@advokatnett.no

Hovedområder: Allmenn praksis med vekt på rådgivning og tvisteløsning innenfor arbeidsrett, fast eiendom/bolig, arv- og skifterett, familierett, trygde- og forvaltningsrett, kontraktsrett, jordskifte, samt strafferett.

Eiendomsmeglingstjenester: Kontrakt og oppgjør.

Praksis: Advokatfullmektig 2010-2012 og egen advokatpraksis siden 2012.

Masteroppgave: Arbeidsrett: «Usakelig oppsigelse i arbeidsforhold»