Priser

Våre priser varierer i forhold til sakstype, og vil kunne avtales nærmere med den enkelte advokat.

Som utgangspunkt har vi likevel følgende timepriser:

  Sivile tvister   fra kr. 1.700,- med tillegg av 25 % mva.
  Straffesaker (som ikke dekkes av det offentlige)   kr. 1020,- med tillegg av 25 % mva.
  Vi har følgende standardpriser på enkelte tjenester
 
  Enkle testament   fra kr. 4.500,- med tillegg av 25 % mva.
  Ektepakt   fra kr. 4.500,- med tillegg av 25 % mva.
  Vanlig samboeravtale   fra kr. 4.500,- med tillegg av 25 % mva.